Rektör Şahin, Ulusal Risk Kalkanı Modelinde Görevlendirildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, deprem başta olmak üzere, Türkiye’yi etkileyebilecek afetlere hazırlık yapmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli” 5’inci Çalışma Kurulu’nda görevlendirildi.

Oluşturulan modelde 13 farklı kurul yer alıyor. Bu kurullarda akademik ve teknik uzmanlar disiplinler arası çalışmalar yapıyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin “Şehirleri İnşa ve İhya Kurulu”nda görevlendirildi. Bu kurul, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine, atık yönetiminden millet bahçelerine, ekolojik koridorlardan altyapı yatırımlarına, akıllı şehirlerden yapı işleri ve teknolojilerine kadar yeni şehircilik çalışmalarında yürütülecek politikalara akademik ve teknik katkı sunacak. Bunların yansı sıra kurul, kalıcı konutlar için yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmaları ile inşa edilecek deprem konutlarıyla ilgili hak sahipliği ve tahsis işlemlerinin, yatırım ve planlamanın yürütülmesi konularında da çalışacak.

İlk toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul’da yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinin ikinci toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Gaziantep’te gerçekleştirildi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de düzenlenen toplantıda yer aldı. Toplantılar ilerleyen günlerde de devam edecek.

9127