Dergiler

 
DergiAdı :Aksaray University Journal of Science and Engineering 
Editör :Prof. Dr. Engin Deligöz
Adres :Aksaray University, Department of Physics, Fen Edebiyat Fakultesi, Ana Kampus, Aksaray TR68100 TURKEY
Telefon :+90 382 288 2136 
   E-posta : asujse@aksaray.edu.trDergiAdı :Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Editör :Dr. Öğr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU
Adres :AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Ana Kampus, Aksaray TR68100 TURKEY
Telefon :(0 382) 288 2720 
        Web : http://dergipark.gov.tr/ased
DergiAdı :Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Editör :Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIZ
     Adres :Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   E-posta : iibfdergi@aksaray.edu.tr
        Web : http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd
         

DergiAdı :Aksaray İletişim Dergisi
Editör :Doç.Dr. Veysel ÇAKMAK
Adres :Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Telefon : 0382 288 25 89 
E-posta :ilefdergi@aksaray.edu.tr 


DergiAdı :Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi
Editör :Dr. Hasan Özcan
Adres :Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon :0 382 288 3364
 E-posta : ihead.editor@gmail.com 

DergiAdı :İslami ilimler Fakültesi Dergisi (Mütefekkir)
      Editör :Osman DURMAZ
Adres :Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Bahçesaray
                   Mahallesi 68100 Aksaray
Telefon :
03822882300
        Faks : 
03822882310

E-posta :mutefekkirdergisi@gmail.com, mutefekkirdergisi@aksaray.edu.tr

 

DergiAdı :Aksaray University Journal of Sport and Health Researches
      Editör :Dr. Öğr. Üyesi Lalehan AKYÜZ
Adres : Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Telefon :0382 288 3250
E-posta :asujshr@aksaray.edu.tr