Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci

Değerli Öğretim Elemanları,

YÖK Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve E-97354392-661.99-12635 sayılı yazıları ile Danıştay 8. Dairesi tarafından “2020 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemelerin 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayacak şekilde uygulanmasının hukuka aykırı olduğu yönünde verilen kararı "dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında ilgili Yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle başvuruda dikkate alınmayan faaliyetleri bulunan öğretim elemanlarına yeni bir başvuru imkanı tanınmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Buna göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında aşağıdaki hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş veya toplam puanların da düşüş olan öğretim elemanlarının ek’te verilen takvim ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına gerçekleştirmeleri rica olunur.

 

  • 1- Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları
  • 2- İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları
  • 3- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.

 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları.

03.04.2023

11.04.2023

Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi.

12.04.2023

18.04.2023

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi.

19.04.2023

 

Başvuruların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi.

24.04.2023

28.04.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı.

28.04.2023

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz.

02.05.2023

08.05.2023

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi.

09.05.2023

10.05.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanı.

11.05.2023

 

* Süreçlerin mevzuatla belirlenen tarihe kadar tamamlanabilmesi için bu süre uzatılmayacaktır. 
* Süreçlerin bitiş süreleri ilgili gün 17:00’da sona erer.