ASÜ Üst Yönetimi Şehrin Afet Risklerini Değerlendirdi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) üst yönetimi, Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin başkanlığında bir araya gelerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) 2021 yılında hazırladığı İl Afet Risk Azaltma Planını (İRAP) değerlendirdi.

Planda Aksaray’ın coğrafi, sosyo-demografik ve ekonomik durumu; altyapı, ulaşım ve şehirleşme yapısı ile potansiyel afetler, yapılması gerekenler, sorumlu ve destekleyici kurumlar gibi bilgiler yer alıyor. Rapora göre Aksaray özelinde en temel afet riskleri deprem, volkanik patlama, kütle hareketleri, obruk oluşumu ve kuraklık olarak sıralanıyor. ASÜ, tüm bu afet risklerinin yönetiminde destekleyici kurum olarak görev alıyor. ASÜ’nün çalışma alanları içerisinde bilimsel araştırma, kitle eğitimi, tespitlere yönelik saha çalışmaları, teknolojik altyapı iyileştirmeleri ve proje üretimi gibi başlıklar bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, meydana gelebilecek afetlerde can ve ekonomik kayıpların en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemlerin yer aldığı raporu detaylı şekilde incelediklerini ve ASÜ’ye düşen sorumluluklar konusunda titiz şekilde çalıştıklarını belirtti.

8325