Yeni İş Birlikleriyle Mimarlık Öğrenimi Zenginleşiyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ural, öğrencilerin kültürel varlıkların korunmasına yönelik birikimlerinin geliştirilmesine dair iş birliği çalışmaları kapsamında, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan’ı ziyaret etti.

Fakültede, öğrencilerin modern mimariyi öğrenmesine dair faaliyetlerin yanı sıra kültürel varlıkların korunmasına ve ihyasına ilişkin eğitim programlarının da uygulandığını dile getiren Dekan Prof. Ural, bu konuda farklı paydaşlarla birlikte çalıştıklarını belirtti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün de bu paydaşlar arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Ural, “Sayın Genel Müdür Dr. Abdullah Uçan ile yeni dönem için ne gibi çalışmalar yapılabileceği hususunu görüştük. Ayrıca Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile üniversite-sanayi uygulamaları kapsamında yapılabilecekleri değerlendirdik. Sayın Genel Müdüre misafirperverlikleri münasebetiyle çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Dekan Ali Ural’a, ziyareti esnasında, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Bahri Ergen de eşlik etti.

1930