Enerji Yönetimi Belirtilen Standartlarda Yürütülüyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste enerji yönetimi hususunun daha kurumsal bir zeminde ilerlemesi adına Enerji Yönetimi Koordinatörlüğünün kurulduğunu söyledi.

Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında ASÜ Enerji Yönetimi Yönergesinin hazırlandığını ve kurumsal altyapının oluşturulduğunu dile getiren Rektör Şahin, bu alana dair atılan her adımın çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Enerji Yönetimi Koordinatörlüğünün, ASÜ’de enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi faaliyetler yürüteceğini kaydeden Prof. Şahin, “Öteden beri bu konuya dair ciddi çalışmalarımız var. Koordinatörlük, çalışmaların kurumsal bir zemin kazanmasına imkân tanıyacak. Enerji kayıplarının azaltılması, çevrenin korunması, maliyetlerin kontrolü, eğitim faaliyetleri… Enerji yönetimi bütüncül bir yaklaşım içeriyor. Biz, konunun her yönünü titizlikle ele alıyor ve kampüsümüzdeki tüm çalışmaları, belirtilen standartlar dâhilinde yürütüyoruz” dedi.

Rektör Şahin, açıklamasının son bölümünde, enerji yönetimini kurumsal bir faaliyet olmanın ötesinde toplumsal bir ödev olarak da gördüklerini ve konuya dair her gelişmeyi samimiyetle takip ettiklerini vurguladı.  

3678