• Ali Kaan Dinç İle Reklam Yaratımı ve Üretim Süreci

  Başlama:
  20.12.2018 13:00:00
  Bitiş:
  20.12.2018 14:00:00
  Yeri:
  İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Konferans Salonu
Web Adresi: