2022 Yılı Akademik Teşvik Süreci

1. Öğretim elemanları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri akademik faaliyetlerine yönelik teşvik başvurularını, 2 Ocak 2023 tarihinden itibaren https://atosis.aksaray.edu.tr/ adresi üzerinden yapabileceklerdir.

2. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği, Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Usul ve Esasları ve sistem kullanım kılavuzu  https://atosis.aksaray.edu.tr/ adresinde yardımcı bilgiler ve formlar bölümünde bulunmaktadır.

3. Öğretim elemanları teşvik başvurularını Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi  (ATÖSİS) üzerinden kadrolarının bulunduğu bölüm,  anabilim dalı veya ana sanat dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yapacaklardır.

4. Öğretim elemanlarının akademik teşvik başvurusunda kullanacakları faaliyetleri YÖKSİS’e girmeleri, mevzuat gereğince zorunludur. ATÖSİS'e başvuru sürecini başlatmadan önce YÖKSİS’e bilgi girişleri tamamlanmalıdır. Sistem YÖKSİS başvurusunu otomatik olarak sistemden çekecektir. Öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler ATÖSİS aracılığı ile sisteme yüklemesi gerekmektedir. (Not: Her bir atıf için doğrulayıcı belgelerin tümü, tek PDF dosyası olarak sisteme yüklenmeli ve her bir PDF dosyası 2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU belgesindeki eser numarası ve faaliyet türü yer alacak şekilde (Örn: xxxxx-SSCI1,  xxxxx-Alan1 gibi) isimlendirilmelidir.)

5. Sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurunun geçerli olabilmesi için, başvuru tamamlandığında sistem tarafından otomatik olarak üretilen Araştırmacı Beyan Formu ve YÖKSİS Başvuru Formu'nun yazıcı çıktılarının ıslak imzalı olarak başvuru yapılan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilmesi zorunludur.

6. Kongreler için Araştırmacı Tebliğ Beyan Formu doldurulması gerekmektedir. (Bu form ile birlikte diğer tüm doğrulayıcı belgeler her bir bildiri için tek PDF dosyası 2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU belgesindeki eser numarası ile isimlendirilmelidir.)

7. Başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve bu komisyonun hazırladığı rapor bağlı bulunduğu dekanlık veya müdürlük imzası ve aracılığıyla Rektörlük bünyesinde kurulan  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilecektir.

8. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, birimlerden gelen raporları değerlendirerek sonuçları ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik itirazlar Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

9. Öğretim elemanları gerek duyulması halinde değerlendirme kurullarının talep edeceği ek açıklama veya kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ilgili kurullara sunmakla yükümlüdür.

(Yaşanacak teknik sorunlar için destek@abisteknoloji.com.tr adresine mail ile sorununuzu iletebilirsiniz.)

 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ
SÜREÇ BAŞLAMA BİTİŞ
Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları. 2.01.2023 12.01.2023
Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi. 13.01.2023 17.01.2023
Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi. 18.01.2023 19.01.2023
Başvuruların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi. 20.01.2023 25.01.2023
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı. 26.01.2023  
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz. 27.01.2023 2.02.2023
İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi. 3.02.2023 6.02.2023
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanı. 6.02.2023